Sơn lót ngoại thất ICI-Maxilite

Sơn lót ngoại thất ICI-Maxilite dành cho tường ngoại thất. Sản phẩm này giúp bảo vệ bức tường khỏi hiện tượng bị kiềm hóa và tăng độ bền cho lớp sơn phủ.

Sơn lót ngoại thất ICI-Maxilite
0945699911